Mööbli restaureerimne
Töötoas tutvutakse esmaste töövõtetega, mis on vajalikud mööbli ja majapidamistarvikute hoolduseks ning taastamiseks.